DVSA Update: the latest version of the Highway Code now available in Welsh online.

Latest version of the Highway Code now available in Welsh online for first time

The Highway Code in Welsh is now available digitally for the first time. You can read it for free on GOV.UK.

The new printed version of The Highway Code in Welsh is also available to pre-order in shops and online, or from our official supplier on the Safe Driving for Life website.

Rheolau’r Ffordd Fawr nawr ar gael yn yr iaith Gymraeg ar-lein am y tro cyntaf

Mae Rheolau’r Ffordd Fawr yn Gymraeg nawr ar gael yn ddigidol am y tro cyntaf. Gallwch ei ddarllen am ddim ar GOV.UK. Mae’r fersiwn printiedig newydd o Rheolau’r Ffordd Fawr yn Gymraeg hefyd ar gael i’w archebu o flaen llaw mewn siopau ac ar-lein, neu gan ein cyflenwr swyddogol ar wefan Gyrru Diogel am Oes.

Comments

Leave a Reply